top of page
Logotip_Verdplom.png

Protocol de préstec de material de l'Ateneu


Estipulat al Règim de Funcionament intern de l'Ateneu Ordalenc (2006). Actualitzat en reunió de junta directiva ordinària el 10/2021

 

 1. El material de l'Ateneu que es pot llogar és: taules plegables, cadires de plàstic (vermelles) i barbacoes (bidons i suport).
   

 2. Només poden demanar material de l'Ateneu les persones que en siguin sòcies majors d'edat i les entitats culturals d'Ordal, els membres de les quals siguin socis de l'Ateneu.
   

 3. La persona que sol·licita el material (en nom propi o en representació d'una entitat o grup) actua com a responsable del material prestat.
   

 4. S’ha de sol·licitar a través del formulari de la pàgina web amb un mínim de 15 dies d’antel·lació.
   

 5. Un cop enviada la sol·licitud, es donarà resposta en uns dies a través del correu electrònic o número de telèfon facilitat. Enviar la sol·licitud sense tenir resposta no significa que es pugui disposar del material.
   

 6. La persona responsable que sol·licita algun material pagarà una fiança de 30€, que s'ha d'abonar quan es reculli el material i li serà retornada quan el torni i es comprovi el seu bon estat.
   

 7. El material prestat s'ha de tornar en les mateixes condicions en què s'ha entregat. Els desperfectes que es puguin ocasionar aniran a càrrec de la persona o entitat que hagi fet la sol·licitud.
   

 8. Les activitats que es realitzin amb el material prestat no poden ser per treure'n benefici particular.
   

 9. L'incompliment d'aquest protocol i de les mesures extres que es puguin haver acordat amb la Junta de l'Ateneu Ordalenc comportarà la denegació del préstec d'aquest material a la persona o entitat quan ho torni a sol·licitar.

bottom of page