top of page
Logotip_Verdplom.png

Protocol de reserva i ús dels espais de l'Ateneu


Estipulat al Règim de Funcionament intern de l'Ateneu Ordalenc (2006). Actualitzat en reunió de junta directiva ordinària el 10/2021

 

 1. Els espais de l'Ateneu que es poden reservar són: la sala d'actes, la sala polivalent i la sala 340.
   

 2. Només poden reservar els espais de l'Ateneu les persones que en siguin sòcies majors d'edat i les entitats culturals d'Ordal, els membres de les quals siguin socis de l'Ateneu.
   

 3. La persona que sol·licita l'espai i en fa la reserva (en nom propi o en representació d'una entitat o grup) actua com a responsable de l'activitat.
   

 4. S’ha de sol·licitar a través del formulari de la pàgina web amb un mínim de 15 dies d’antel·lació.
   

 5. Un cop enviada la sol·licitud, es donarà resposta en uns dies a través del correu electrònic o número de telèfon facilitat. Enviar la sol·licitud sense tenir resposta no significa que cap espai estigui reservat encara.
   

 6. La persona responsable que sol·licita algun espai pagarà una fiança de 30€, que s'ha d'abonar quan es prestin les claus i li serà retornada quan les torni i es comprovi l'estat de la sala reservada. També s'hauran de pagar 20€ en concepte de neteja, ja que després del seu ús, es contractarà un servei de neteja general de les instal·lacions.
   

 7. L'espai reservat s'ha de deixar en les mateixes condicions en què s'ha trobat. Els desperfectes que es puguin ocasionar aniran a càrrec de la persona o entitat que hagi fet la sol·licitud. Si la sala no ha sigut netejada degudament, es contractaran més hores del servei de neteja i el seu import anirà a càrrec de la persona o entitat que hagi fet la sol·licitud.
   

 8. Les activitats que es realitzin a l'Ateneu no poden ser per treure'n benefici particular.
   

 9. L'Ateneu Ordalenc no es fa responsable dels danys personals que es puguin fer els membres que participin en l'activitat per la qual s'ha reservat la sala.
   

 10. L'entrada a les instal·lacions de l'Ateneu només està vetada a les persones que viuen a Ordal i no són sòcies de l'entitat o a sòcies que no estiguin al corrent del pagament de la quota anual.
   

 11. No està permès fumar dins les instal·lacions de l'Ateneu Ordalenc.
   

 12. L’Ateneu Ordalenc no es fa responsable de les sancions que hi pugui haver per l’incompliment de la Llei 28/2005 de 26 de desembre, que prohibeix fumar en espais d'ús públic. Si es dona aquest cas, l’import de la sanció anirà a càrrec de la persona o entitat que hagi fet la sol·licitud.
   

 13. L'horari amb música està permès fins les 2h de la matinada; es podrà estar a la sala sense música (o molt fluixa) fins les 4 de la matinada. En cas de no respectar el descans del veïnat (en l'horari que sigui) i de rebre queixes, la Junta de l'entitat pot desallotjar l'espai.
   

 14. L'incompliment d'aquest protocol i de les mesures extres que es puguin haver acordat amb la Junta de l'Ateneu Ordalenc comportarà la denegació de l'ús d'aquests espais a la persona o entitat quan ho torni a sol·licitar.

bottom of page